aktualizované: 17.01.2019 11:22:03 

                                 Vitajte na stránke MO SRZ Dunajská Lužná

 

Slovenský rybársky zväz , Miestna organizácia Dunajská Lužná

IČO:318 471 93  DIČ: 20 20 683 555

Kto loví ryby na revíroch SRZ MO Dunajská Lužná, je povinný riadiť sa  "zákonom o rybárstve č. 216/2018 Z.z. a doplnením zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov"  , " Vyhláškou 381/2018 ktorou sa vykonáva  zákon č.216/2018 Z.z. o rybárstve a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  (živniostenský zákon) v znení neskorších predpisov a "zákonom č.305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov" ako aj príslušným miestnym rybárskym poriadkom SRZ MO (bude dodatočne doplnený), vrátane spoločného rybárskeho poriadku pre držiteľov zväzového povolenia.

 

 

 

Dôležité upozornenia:

Zákon č.305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd
zmenil s účinnosťou od 1.1.2019 niektoré ustanovenia nového zákona o
216/2018 o rybárstve.
Osobitne upozorňujeme na novú formuláciu § 13 ods.5 písm a) zákona o
rybárstve, ktorý znie:
(5) Zákaz lovu všetkých rýb podľa odseku 3 /rozumej v § 13/ sa nevzťahuje
na
* a) kaprové vody, ktoré sú vodným tokom, okrem vodných nádrží, slepých
* ramien,mŕtvych ramien a odstavených ramien

Uznesenie RADY SRZ č. 70/2018 schvaľuje zníženie množstva privlastnených
rýb na 40 kusov na jedno povolenie na rybolov, platného od 1. januára
2019.

 

                                                                                                        výbor SRZ MO

TOPlist